Relining van leidingen door experts uit
Swalmen in geheel Nederland

Contact

Relining van leidingen in de riolering kan in Nederland door de experts van RIR Leidingtechniek B.V.. Met deze techniek is het renoveren of repareren van een gedeelte van het riool zeer efficiënt geworden. Nadat rioolinspectie heeft aangetoond welk probleem er speelt, kunnen we door middel van relining het probleem vakkundig verhelpen. Deze techniek is snel en gemakkelijk uit te voeren, milieubewust en verlengt tevens de levensduur van het riool aanzienlijk met wel 50 jaar.

Neem contact op

Relining voor leidingwerk en riolering

Relining kan op diverse manieren worden toegepast op leidingwerk en het riool. Door het probleemgebied van binnenuit te vernieuwen wordt overlast bij rioolproblemen omzeild. Herstelwerkzaamheden kunnen vaak worden voorkomen en relining maakt leidingwerk en riolering bestand tegen hitte en chemische stoffen. Door de hoogwaardige kwaliteit verlengt het de levensduur van een riool tot wel 50 jaar. Relining van leidingen kan in Swalmen en andere delen van Nederland worden toegepast bij lekkage, beschadiging en veroudering van leidingen en riolen.

Meer informatie

Deelrenovatie door middel van rioolrelining

Beschadigde delen van het riool kunnen inwendig worden vernieuwd door relining. Voor afstanden tot 15 meter is deze vorm van deelrenovatie een efficiënte oplossing. Schade kan snel hersteld worden zonder dat vloeren of bestrating opengebroken hoeven te worden. De relining van leidingen is een kwalitatieve methode van deelrenovatie die vele jaren mee gaat. Afhankelijk van de aard van de schade en het oppervlak past RIR Leidingtechniek B.V. de techniek voor relining van leidingen in Nederland aan. We zoeken continu naar de beste oplossing.

Meer informatie

Kosten besparen door relining

Met relining kan vaak voorkomen worden dat straten opengebroken worden om toegang te krijgen tot het riool. Dit voorkomt overlast en extra werkzaamheden. Daarmee is relining van leidingen in Nederland een uitstekende manier om kosten te besparen op leidingonderhoud. Bestaande beschadigingen worden efficiënt opgelost terwijl slijtage voorkomen kan worden door de kwaliteit van het leidingwerk te verbeteren. Dit maakt relining ook geschikt voor oude riolering. Eventueel beoordelen we de status van het riool met gespecialiseerde camera’s.

Meer informatie