Geef uw verouderde riool een
nieuw leven met Riool Relining

Rioolrenovatie / Deelrenovatie

Twee deelronovaties tegelijk

Rioleringen / leidingen alleen daar repareren waar het nodig is, dat doen wij door middel van de Riool RIR deelreparatie reliner.

Wanneer tijdens een inspectie van uw riolering blijkt dat er enkel één of misschien twee problemen voor de overlast verantwoordelijk zijn, is het natuurlijk niet logisch de gehele riolering te renoveren. Dit zou immers onnodig veel kosten en overlast met zich meebrengen, die tegenwoordig absoluut niet meer noodzakelijk zijn. Wij plaatsen namelijk in deze situatie enkel en alleen op de betreffende plaats(en) een deelreparatie en dan ook nog zonder dat we de betreffende plek(ken) open moeten breken. Wij zijn in staat de reparatie die wij uitvoeren, over grotere afstand (bijvoorbeeld: onder uw woning) op de centimeter nauwkeurig, binnen in de buis te plaatsen.

Voor meer informatie of een offerteaanvraag, kunt u contact opnemen via: 0475-741649

Klik hier en bekijk de: DEELRENOVATIE DEMO

Wanneer deelrenovatie:

 • Bij een breuk / scheur op een moeilijk of niet-toegankelijke plaats bijvoorbeeld onder een het pand
 • Wanneer de leiding lekt door bijvoorbeeld één kraagverbinding of een scheur in de buis
 • Bij wortelingroei, nadat de wortel is weggefreesd 
 • Wanneer er zandinstroming plaatsvindt door een scheur, kraag (veroorzaakt door bijvoorbeeld hoekverdraaiing)
 • Bij stankoverlast in huis, die word veroorzaakt door een breuk in de riolering
 • Wanneer er schade aan de buis is ontstaan tijdens ontstopping / freeswerkzaamheden
 • Bij een leiding met een plaatselijk uitgespoeld / uitgeslagen vloeivlak AC (asbest cement) of beton

Voor meer informatie over deel relining klik op de volgende link: Deel Renovatie en Reparatie

 

Traditioneel Repareren

Nieuw aanleg riolering

All-in renovatie incl. tuin

Wij werken voor:


 • Bedrijven
 • Aannemers
 • Woningstichtingen
 • Recreatieparken
 • Gemeenten
 • Industrie
 • Ziekenhuizen
 • Verzekeringen
 • VVE`s en vastgoed beheerders
 • Particulieren

Kwaliteits normering


De materialen en de werkwijze die wij hantern zijn conform de normen van de DIBt -zulässung en bijbehorende 10.000- uren-test. Na uitvoering van de deelrenovatie wordt het riool met een camera geïnspecteerd om het resultaat te controleren en digitaal vast te leggen.

Neem nu contact op:


Maak gebruik van onze deskundigheid: 0475 - 74 16 49

Wij bellen u terug: